Chẳng cần hở quá bạo, SỹThanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

01/10/2018 11:21

Trong loạt ảnh mới nhất để gửi tới người hâm mộ, Sĩ Thanh ghi điểm bằng sự năng động, trẻ trung, cá tính với phong cách nổi loạn quen thuộc.

Trong loạt ảnh mới nhất để gửi tới người hâm mộ, Sỹ Thanh ghi điểm bằng sự năng động, trẻ trung, cá tính với phong cách nổi loạn quen thuộc.

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Sĩ Thanh không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, quyến rũ mà còn bởinhững bộ trang phục khá ấn tượng.

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Chẳng cần hở quá bạo, Sĩ Thanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ'

Nguồn: TTXT

Chẳng cần hở quá bạo, SỹThanh vẫn quyến rũ 'không đối thủ' - Thời trang sao