Chính Sách

11/01/2016 16:51

Chính sách Bảo mật này chi phối việc sử dụng website goctinmoi.com . Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp Chính sách Bảo mật này để mô tả việc chúng tôi sẽ thu thập những thông tin gì, thu thập như thế nào, sử dụng ra sao và có thể chia sẻ chúng trong những hoàn cảnh nào.

Thu thập thông tin cá nhân (PII)

Bạn có thể sử dụng website mà không cần đăng nhập. Bạn cũng có thể đăng kí và tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân (PII), chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ mail. Khi bạn thiết lập tài khoản, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn sẽ có thể nhập thông tin cá nhân và tài khoản của bạn sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu cũng như thông tin tài khoản của mình. Ngoài ra, goctinmoi.vn cũng cho phép bạn tạo ra các profile mà những người dùng khác cũng có thể xem được. Để làm phong phú thêm thông tin của mình, bạn có thể chọn công khai một số thông tin cá nhân mà người dùng khác có thể dùng để nhận dạng bạn. Bạn cũng có thể thay đổi hoặc xóa bỏ thông tin của mình bất cứ lúc nào.

Thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin không nhận dạng cá nhân (Non-PII), chẳng hạn như thu thập địa chỉ giao thức Internet và các thông tin liên quan đến máy tính, trình duyệt và mạng lưới để cung cấp dịch vụ hoặc thông tin, cung cấp thông báo, theo dõi việc sử dụng, xác minh quyền sử dụng trang, lưu trữ sở thích của bạn, và cải tiến nội dung cùng chức năng của trang web nói chung.

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn để (gọi là cookies) để lưu trữ sở thích của bạn, thông tin chính được ghi lại và cải thiện hoạt động của bạn trên website như đã đề cập ở trên.

Ngôn ngữ

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba quảng cáo và / hoặc thu thập một số thông tin không cá nhân nhất định khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân (ví dụ như các thông tin bạn đã xem, loại trình duyệt, thời gian, chủ đề của quảng cáo đã xem) trong khi bạn sử dụng website này và các website khác để cung cấp những quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có khả năng bạn quan tâm nhiều nhất. Các công ty này thường sử dụng một cookie hoặc beacon (đèn hiệu) của bên thứ ba để thu thập thông tin của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc quảng cáo cũng như làm sao để loại bỏ quảng cáo tại

Quảng cáo

Chúng tôi sẽ không chia sẻ PII của bạn với các công ty quảng cáo. Chúng tôi chỉ sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba với mục đích quảng cáo. Các công ty quảng cáo có thể thiết lập cookies và thu thập thông tin chung, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, để phục vụ mục đích quảng cáo cho bạn dựa trên địa chỉ giao thức Internet của bạn và các thông tin liên quan đến máy tính, trình duyệt hoặc mạng lưới của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối tất cả hoặc một số cookies, hoặc nhận thông báo khi một cookie được thiết lập.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ PII trong tài khoản của bạn, trừ những trường hợp được mô tả cụ thể trong Chính sách Bảo mật. Non-PII có thể được chia sẻ với bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ có liên quan và quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ PII và Non-PII của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm vậy theo luật pháp hoặc quy định của các cơ quan Chính phủ, hay để ngăn chặn thiệt hại cho chính bạn hoặc người khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể chuyển PII của bạn đến người kế nhiệm trong trường hợp goctinmoi.vn được bán, sát nhập, hoặc tổ chức lại bởi doanh nghiệp khác. Người kế nhiệm cũng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này.

Email

Địa chỉ email được sử dụng để xác định danh tính, mời thêm bạn bè tới goctinmoi.vn, tìm kiếm bạn bè, phục vụ mục đích truyền thông nói chung, và gửi thông báo cho bạn. Để tạo điều kiện tìm kiếm bạn bè trên website, goctinmoi.vn cho phép người dùng tìm kiếm các thành viên khác bằng cách sử dụng tìm kiếm văn bản, tên và họ, địa chỉ email cùng các thuộc tính khác. Người dùng có thể mời bạn bè tham gia goctinmoi.vn bằng cách gửi email mời qua hệ thống mời tự động. goctinmoi.vn sẽ lưu trữ các địa chỉ email đó để người trả lời có thể được thêm vào danh sách bạn bè của người mời, và cũng để thiết lập mối quan hệ giữa những người sử dụng. goctinmoi.vn không bán địa chỉ email được mời hoặc sử dụng chúng cho bất kì mục đích nào khác.

Link đến website của bên thứ ba

Website sẽ chứa link đến các website khác. Việc bạn sử dụng các website được liên kết như thế nào là tùy thuộc vào các điều khoản sử dụng cũng như chính sách bảo mật có trên các website đó.

An ninh

gocinmoi.vn sử dụng các biện pháp cả thủ tục lẫn công nghệ, chẳng hạn như mật khẩu bảo vệ, tường lửa, hạn chế nội bộ và các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc bị mất, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Thay đổi chính sách

goctinmoi.vn bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này, và sẽ công bố tất cả các thay đổi trên website. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính Sách bảo mật thường xuyên để biết khi có sự thay đổi. Việc sử dụng website này của bạn sẽ tuân theo Chính sách Bảo mật tại thời điểm hiện tại

Cookies và các quảng cáo từ bên thứ ba

Google, như là một nhà cung cấp thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ mục đích quảng cáo trên website của bạn. Việc sử dụng cookie DART cho phép Google phục vụ quảng cáo đến người dùng dựa vào việc họ sử dụng website của bạn và các website khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của google và thay đổi nội dung chính sách bảo mật.

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba quảng cáo và / hoặc thu thập một số thông tin không cá nhân nhất định khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân (ví dụ như các thông tin bạn đã xem, loại trình duyệt, thời gian, chủ đề của quảng cáo đã xem) trong khi bạn sử dụng website này và các website khác để cung cấp những quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có khả năng bạn quan tâm nhiều nhất. Các công ty này thường sử dụng một cookie hoặc beacon (đèn hiệu) của bên thứ ba để thu thập thông tin của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc quảng cáo cũng như làm sao để loại bỏ quảng cáo tại

Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến ​​về Chính sách Bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, email: admin: goctinmoi.com@gmail.com

Chính Sách - Đời Sống