28/03/2016 15:13

Là một trong những câu lạc bộ võ thuật được hình thành và phát triển tại Hà Nội từ năm 2006, đến nay câu lạc bộ võ thể thao Kinh Nam đã trải qua 10 năm “ươm mầm” và thắp lên ngọn lửa đam mê trong thế hệ trẻ Hà thành.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46