09/02/2018 09:22

Nhã Phương được cho là không hề hưởng ứng màn cướp sóng truyền hình để cầu hôn của Trường Giang nhưng những hình ảnh dưới đây sẽ cho mọi người một cái nhìn khác giúp Trường Giang được minh oan.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46
28/03/2017 13:22

Nhiều người cho rằng Nhã Phương quá dễ dãi khi để đồng nghiệp nam 'đụng chạm'.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46