09/09/2019 08:40

Quán quân Sing My Song mùa một thú nhận hai năm qua không đi diễn, thu nhập ít ỏi từ sáng tác nhạc cho múa cổ điển khiến anh gặp khó khăn khi thực hiện MV mới.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46