01/12/2016 09:25

Hơn hai tháng nay, từ ngày con trai 3 tuổi bị mất tích, người cha bỏ hết công việc, ngày nào cũng rong ruổi đi tìm nhưng vẫn vô vọng. Hình ảnh người đàn ông lạy lục mong tìm thấy con khiến nhiều người xót thương.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46
01/08/2016 13:37

Trong lúc người đàn ông đang làm ruộng, ông đã mất ngay khi đang làm việc


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46