08/03/2018 14:10

Nếu coi sự nhẹ nhàng giác ngộ là việc tiếp cận đến điều mà Phật muốn truyền thụ, vậy thì ko thể xem rằng việc khấn vái xì sụp là điều nặng nề được.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46