09/04/2018 16:30

Giữa thời điểm cải lương đang gặp khó khăn, cả hai nghệ sĩ đã quyết định chịu lỗ 600 triệu để vực dậy tuồng tích xưa.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46