30/10/2018 13:50

“Tôi hầu như không có bạn bè mà Trấn Thành lại là người bạn duy nhất. Vì thế có chuyện gì tôi cũng tìm Thành. Việc này khiến tôi bị hiểu lầm”, Trịnh Thăng Bình chia sẻ.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46
13/12/2016 09:01

Giọng ca "Chiều nay không có mưa rơi" cho biết sau khi bị rớt tại Sing My Song anh sẽ chuyên tâm vào công việc hiện tại thay vì tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các cuộc thi.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46