01/02/2018 16:41

Diễn viên hài Trung Ruồi tự nhận bản thân "không tìm thấy điểm gì đẹp" nhưng vẫn cảm thấy sung sướng vì sở hữu ngoại hình siêu lạ, tức không giống mọi người.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46