30/05/2018 09:24

Bộ trưởng Mattis nói chuyện với các phóng viên tháp tùng trên chuyến bay tới Hawaii ngày 29-5 - Ảnh: AFP


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46