19/04/2016 08:43

Tôi nghe tiếng chị dâu khóc thét lên rất đáng sợ. Khi tôi chạy ra, những gì nhìn thấy trước mắt làm tôi kinh hãi.

31/03/2016 16:27

Hôm nay về quê chơi, cụ già nhà hàng xóm móm mồm vừa nhìn thấy mình đã hỏi luôn: "Bao giờ lấy chồng cháu? Lấy mau mau cho cụ ăn cỗ với".

17/03/2016 08:16

Những điều đàn ông cực gét trong chốn công sở đối với những việc của phụ nữ

08/02/2016 11:53

Để có được thành công người phụ nữ trước hết phải tự tin vào chính bản thân mình