23/07/2021 17:54

Diễn viên Thanh Loan, nổi tiếng với phim "Biệt động Sài Gòn", được đề nghị xét danh hiệu NSND, theo Cục Truyền thông Công an Nhân dân.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/vn/goctinmoi.com/frontend/view/templates/web/tag/TagNews.tpl.php on line 46