17/09/2022 10:24

- Khi cần cung cấp mã số bảo hiểm y tế (BHYT) để đóng tiền gia hạn thẻ BHYT, bạn có thể tra cứu dựa vào những cách đơn giản này.Tra cứu mã số bảo hiểm y tế của mẫu thẻ cũ