05/12/2022 11:49

Ngôi sao "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" - Trần Phi Vũ khiến các mọt phim "vừa ghét vừa thương", họa từ chính "chiếc mỏ hỗn" của anh mà ra.