20/05/2023 21:24

Yến mạch giàu chất xơ, bao gồm chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm hấp thụ cholesterol trong hệ tiêu hóa. Chất xơ nói chung có tác dụng rất lớn trong việc tránh tăng đột biến insulin. Lượng insulin tăng có thể làm tăng mức cholesterol xấu trong cơ thể.