Hải Phòng truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm

10/11/2023 14:13

Hải Phòng truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm

Hải Phòng truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm

Hội nghị với sự tham gia của Sở Y tế TP Hải Phòng và Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận Lê Chân được báo cáo viên Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng chia sẻ, truyền đạt những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm.

Đồng thời chỉ rõ cách nhận biết, phát hiện sớm để đi khám, tư vấn và điều trị kịp thời, biết cách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo môi trường hòa nhập và không kỳ thị, phân biệt đối xử với người có rối loạn trầm cảm, đồng thời tăng cường truyền thông chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm...

Trung tâm Y tế quận phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng triển khai các công tác chuyên môn, tổ chức khám, khảo sát phát hiện sớm các trường hợp và mức độ trầm cảm trong cộng đồng, lập hồ sơ bệnh án và có phương án đưa các bệnh nhân này vào quản lý và điều trị.

UBND các phường phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tầm quan trọng của rối loạn trầm cảm đối với sức khỏe tâm thần, các dấu hiệu của bệnh, phương pháp điều trị và chăm sóc người có rối loạn trầm cảm; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn y tế tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền vận nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống rối loạn trầm cảm tại cộng đồng; các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về sức khỏe tâm thần đến cán bộ, giáo viên, người lao động và phụ huynh học sinh...

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận Lê Chân có 676 bệnh nhân có rối loạn tâm thần đã được đưa vào quản lý, trong đó có 400 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 276 bệnh nhân động kinh. Các bệnh nhân này được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh, điều trị cấp thuốc hoàn toàn miễn phí và được hưởng chính sách xã hội.

P.V

Nguồn: Nguồn giadinhonline.vn

Hải Phòng truyền thông chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng về bệnh trầm cảm - Đời sống