Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

08/09/2019 08:24

Từng làm vua, hoàng hậu rồi công chúa nước Việt, bà là người phụ nữ có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Từng làm vua, hoàng hậu rồi công chúa nước Việt, bà là người phụ nữ có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 1: Người phụ nữ nào từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt?

Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư", Lý Thiên Hinh (Lý Phật Kim) tức Lý Chiêu Hoàng là phụ nữ có số phận lạ lùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bà từng làm vua nhà Lý, sau khi nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh lại làm hoàng hậu nhà Trần, cuối cùng bị giáng xuống là công chúa.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 2: Người phụ nữ nào từng làm hoàng hậu của 2 triều đại phong kiến Việt Nam?

Theo sách "Kể chuyện chốn hậu cung", Dương Vân Nga là phụ nữ duy nhất từng làm hoàng hậu của 2 triều đại phong kiến Việt Nam là nhà Đinh và nhà Tiền Lê.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 3: Ai từ hoàng hậu triều Lý trở thành quốc mẫu triều Trần?

Trần Thị Dung là phụ nữ duy nhất từng làm hoàng hậu của triều Lý và quốc mẫu nhà Trần. Trước năm 1225, bà là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông. Sau khi nhà Lý sụp đổ, Lý Huệ Tông qua đời, bà lấy Trần Thủ Độ, được vua Trần phong là Linh từ quốc mẫu.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 4: Đan Gia hoàng hậu là vợ vua nào?

Theo sách "Kể chuyện chốn hậu cung", nhà Đinh là triều đại phong kiến đầu tiên sau thời Bắc thuộc tấn phong hoàng hậu. Theo chính sử, vua Đinh Tiên Hoàng có 5 hoàng hậu: Đan Gia Hoàng hậu, Trinh Minh Hoàng hậu, Kiểu Quốc Hoàng hậu, Cồ Quốc Hoàng hậu, Ca Ông Hoàng hậu.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 5: Vị vua có nhiều hoàng hậu nhất lịch sử phong kiến Việt Nam?

Vua Đinh Tiên Hoàng có 5 hoàng hậu, vua Lê Đại Hành có 5 hoàng hậu, trong khi đó, vua Lý Thái Tổ có tổng cộng 9 hoàng hậu. Lý Thái Tổ chính là vị vua có nhiều hoàng hậu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 6. Triều đại nào mỗi vua có nhiều hoàng hậu?

Theo các tài liệu chính sử, Đinh, Lê, Lý là 3 triều đại mà mỗi vua thường tấn phong nhiều hoàng hậu. Từ thời Trần trở về sau, mỗi vua chỉ phong duy nhất một hoàng hậu, hoặc không phong ai.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 7. Ai là nữ hoàng cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam?

Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại chính là nữ hoàng cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam.

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt

Câu 8. Vua nào không phong hoàng hậu?

Cả 3 vị vua trên đều không phong hoàng hậu. Khác với các triều đại quân chủ khác, nhà Nguyễn chủ trương không phong hoàng hậu. Trong số 13 đời vua của triều đại này chỉ có 2 vua phong hoàng hậu là vua đầu triều Gia Long và vua cuối cùng Bảo Đại.

Từ chối mâm vàng và chuyện 8 vị quan nổi tiếng thanh liêm

Hà SơnHoàng hậu Đại Việt Lý Chiêu HoàngDương Vân NgaNam Phương Hoàng hậu

Nguồn: news.zing.vn

Người phụ nữ từng làm vua, hoàng hậu, công chúa nước Việt - Giải trí