Hà Nội mở thêm sáu tuyến buýt nhanh

20/01/2012 09:24

Đại diện sở Giao thông vận tải Hà Nội ngày 17.1 cho biết, sẽ mở thêm sáu tuyến buýt nhanh, gồm các tuyến: 01; 19; 20; 22; 34; 38. Các tuyến buýt nhanh này sẽ tăng thêm tổng cộng 37 lượt/ngày để phục vụ phương án đổi giờ làm, giờ học của Hà Nội từ ngày 1.

Kinh phí để tổ chức tăng chuyến, tăng lượt của các tuyến buýt nhanh là 13 tỉ đồng/năm.

Sở Giao thông vận tải tính toán với lộ trình, số lượt tăng thêm, các tuyến buýt nhanh này có thể phục vụ từ 10 – 20 trường đại học, học viện, cao đẳng và các trường dạy nghề, các trục đường có lưu lượng phương tiện cá nhân cao.

Ngoài ra, sở sẽ điều chỉnh giãn cách thời gian chạy xe vào giờ cao điểm của 17 tuyến xe buýt thêm 60 phút vào buổi sáng và buổi chiều.

Như vậy sẽ giảm thời gian giãn cách giữa các lượt từ 10 phút xuống 7 phút, từ 15 phút xuống 10 phút/lượt.

Nguồn: Báo SGTT

Hà Nội mở thêm sáu tuyến buýt nhanh - Tin tức